Datagedreven organisaties komen sneller en effectiever tot nieuwe inzichten en betere beslissingen. Mits de kwaliteit van de data op orde is; dat is een van de zaken waar Peter Hinssen zich mee bezighoudt. Hier vertelt hij je meer.

De combinatie van IT, bedrijfsprocessen en gebruikers trok Peter naar SYSQA. Inmiddels heeft hij hier een behoorlijk track record opgebouwd. Na onder meer rollen als test- en kwaliteitsmanager in de financiële-, overheids- en telecombranche, heeft Peter nu een opdracht als kwaliteitsmanager bij de NS, voor de Sprinter Nieuwe Generatie.

De uitdagingen waar hij in zijn werk tegenaan loopt zijn divers. Zo hebben veel organisaties te maken met externe leveranciers of hebben zelfs de IT-ontwikkeling uitbesteed. Het is dan de kunst om niet van je doel af te wijken, goed de requirements (de eisen waaraan bijvoorbeeld IT moet voldoen) te bewaken, zodat het eindproduct ook is wat er is gevraagd. Waarbij het belangrijk is om dat in goede samenwerking met de leverancier of uitbestedingspartner te doen.

Steeds meer software geïntegreerd

Peter: “Neem nou nieuwe treinen. Een moderne trein wordt voor een groot deel softwarematig aangestuurd en er wordt steeds meer software geïntegreerd in de traditionele onderdelen zoals tractie en deuren. Daarnaast stellen reizigers ook steeds hogere eisen ten aanzien van de beschikbaarheid van wifi en reisinformatie in de trein.

Maar ook de organisatie moet erop voorbereid zijn om met de nieuwe software te kunnen werken, zodat je niet alleen naar de functionele requirements moet kijken, maar ook naar bedienings- en onderhoudsaspecten. Met allemaal verschillende onderleveranciers, technische specialismen en belangen maakt dat de kwaliteitsbewaking uitdagend.

Dat ik een technische achtergrond heb en zelf treinen ook machtige machines vind, maakt het werken in zo’n omgeving extra interessant. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het einddoel: de reiziger een betrouwbare en comfortabele trein bieden. IT en techniek zijn middelen die dat einddoel mogelijk maken.”

Beslissingen zo goed als de kwaliteit van de data

Over ‘Big Data’ werd veel geschreven en gesproken en het nieuwe lijkt er nu een beetje vanaf te zijn. Dat is echter maar schijn, aldus Peter: “Organisaties zijn nu namelijk steeds meer bezig met mogelijkheden om datagedreven te werken, nieuwe inzichten uit data te halen en deze te gebruiken om klanten beter te helpen of de eigen bedrijfsvoering te verbeteren. En dat hoeft niet pers se ‘big’ te zijn, het gaat ook om de vraag hoe je op een slimme manier gebruik kunt maken van de data en middelen die al binnen de organisatie aanwezig zijn. Bij gebleken succes kan de inzet van data vervolgens worden uitgebouwd.“

Ook in zijn werk heeft Peter data steeds belangrijker zien worden. Hij geeft een voorbeeld: “Een trein heeft tegenwoordig veel systemen en sensoren die data leveren, over de status van onderdelen bijvoorbeeld. Deze informatie wordt geanalyseerd en vervolgens wordt op basis van die data onderhoud ingepland.”

Peter: “En laten we ook niet vergeten dat andere innovaties, zoals Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT), niet mogelijk zouden zijn zonder de beschikbaarheid van de benodigde data. Het is natuurlijk wel zo dat alle inzichten en beslissingen zo goed zijn als de kwaliteit van de data die gebruikt worden.”

Inzicht in de kwaliteit van ‘Big Data’

Dat is waar wij onze klanten ondersteunen. We helpen hen bij het inventariseren van risico’s in de gehele keten van systemen waarin data worden verzameld, bewerkt, gepresenteerd & toegepast. Daarbij verschaffen we inzicht in de datakwaliteit door de keten heen d.m.v. een op de organisatie toespitste testaanpak. En daarnaast begeleiden we de uitvoering van de overige verbetermaatregelen n.a.v. de risicoanalyse. Zodat men weet op basis waarvan men beslissingen neemt.

Expertise Leadership ‘Innovatie’

Naast kwaliteitsmanager bij onze klanten is Peter Expertise Lead ‘Innovatie’ bij SYSQA. In die rol volgt hij technologische ontwikkelingen en bekijkt hij hoe SYSQA haar klanten bij die ontwikkelingen kan helpen, vanuit het oogpunt van kwaliteit. Zo ook op het gebied van Big Data. En de kennis die hij hierbij opdoet, deelt hij met de rest van de organisatie tijdens meet-ups en cursussen.

Momenteel werkt Peter samen met een groep enthousiaste collega’s aan nieuwe diensten voor onze klanten. Want wie Expertise Lead Innovatie is, weet dat de wereld niet stilstaat.

Kom kennis maken
Kom kennis maken
Updates ontvangen?
Ontvang maandelijks de nieuwste verhalen uit onze wereld en een overzicht van onze vacatures in je mailbox!