Vaak komen onze nieuwe collega’s uit een compleet andere richting dan IT Quality Assurance. Zo ook Martijn Arts. Na een studie bewegingswetenschappen en de Hoge Hotelschool werkte hij in de marketing in het Amsterdamse hotelwezen. Vooral de digitale kant van dit werk interesseerde hem enorm.

Toen hij ook van mensen om zich heen hoorde dat zij hem wel vonden passen in de IT besloot hij dat hij zich daar op te oriënteren. Bij zijn zoektocht naar een geschikte baan in de IT vond hij uiteindelijk SYSQA. Martijn: “Ik vind dat SYSQA op een bijzondere manier naar de IT kijkt: ruim, met een frisse blik en zeker niet traditioneel. Dat spreekt mij erg aan.”

Het is opvallend hoe professionals van SYSQA hun eerder opgedane ervaring weer toepassen in hun huidige werk. Bij Martijn valt vooral zijn vaardigheid in het netwerken op. “Ik heb in de hotellerie een flink netwerk opgebouwd, en ik vond het vanzelfsprekend dat ik dat in de ICT ook zou doen. Ik vind het belangrijk dat je gebruik maakt van de kennis en ervaring die zich in je netwerk bevindt, en ik help zelf ook graag. Mijn netwerk uit de hotelwereld is kortgeleden ook nog van pas gekomen bij mijn mentorschap aan de National Cyber Security Summer School van dit jaar.”

Netwerk Young ICT Professionals

In de twee jaar dat Martijn nu bij SYSQA werkt is hij volledig in dit vakgebied gedoken en heeft zich bekwaamd in de informatiebeveiliging. Verder heeft hij zijn netwerk flink uitgebreid: ”Je krijgt bij SYSQA alle kansen, als je maar initiatief neemt”, aldus Martijn. Zo is hij nu bestuurslid van het netwerk YIP (Young ICT Professionals) en maakt deel uit van de Adviesgroep Cybersecurity van NederlandICT.

Binnen SYSQA heeft Martijn ook de rol van Expertise Lead Security naar zich toegetrokken. Hij leidt daarin een expertisegroep waarin de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging gevolgd worden en bewustwording gecreëerd wordt. Een recente ontwikkeling is bijvoorbeeld de GDPR, General Data Protection Regulation, waar alle organisaties die gebruik maken van vastgelegde persoonlijke gegevens aan moeten voldoen. Veel van de klanten van SYSQA hebben dan ook te maken met deze nieuwe regulering, die in Nederland uitgewerkt is onder de naam AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

National Cyber Security Summer School

Om terug te komen op die Summer School: Via de adviescommissie waar hij deel van uitmaakt, was Martijn uitgenodigd om als mentor bij te dragen aan de National Cyber Security Summer School. Zo heeft Martijn een week lang een groep van 12 studenten begeleid.

De National Cyber Security Summer School is georganiseerd door dcypher en NederlandICT, voor studenten wereldwijd die pas waren afgestudeerd of nog in hun afstudeerfase zaten. Het doel was om te leren over cybersecurity. In vijf werkdagen volgden zij lezingen en workshops bij grote bedrijven en universiteiten in Nederland en schreven zij in een groep een policy paper over een kritische sector voor wat betreft informatiebeveiliging.

De door Martijn begeleide groep mocht onderzoek doen in de sector Food & Agriculture. “En daar was mijn netwerk uit de hotelwereld dus van grote waarde. De studenten konden leren van de ervaringen van mensen die echt in die wereld werken”, aldus Martijn.

“Het was een leuke en drukke tijd. Ik had overdag mijn gewone werk, wat veel van mijn aandacht nodig had, en in de namiddagen en avonden werkte ik met de studenten. Het was voornamelijk van belang om de aandacht van de groep wél bij het aspect Security te houden, want het is enorm verleidelijk om je te verliezen in alle leuke nieuwe techniek die er is. Dus kijken naar risico’s van aanvallen van hackers, verlies van data, energiestoringen of bijvoorbeeld gebrek aan beveiligingsbewustzijn bij medewerkers. “

In twee jaar enorm ontwikkeld

Naast dat de studenten veel hebben geleerd, heeft ook Martijn tijdens de Summer School veel gewonnen: “Door de discussies kreeg ik goed zicht op wat de studenten belangrijk vinden. Ook heb ik in de week mijn netwerk weer kunnen uitbouwen, en het was leuk om te zien hoe enthousiast men kan zijn over ons vakgebied.

Verder heb ik ervaren hoeveel ik zelf aan kennis en ervaring heb opgebouwd. Ik heb me in twee jaar tijd ontwikkeld tot iemand die echt een bijdrage kan leveren op het gebied van informatiebeveiliging en ik ben van toegevoegde waarde geweest voor mijn mentorgroep. En tot slot was het heel bijzonder om ook met mensen uit andere bedrijven en sectoren te spreken. Neem bijvoorbeeld een Microsoft of een grote ICT dienstverlener als CGI. Die mensen hebben weer een andere blik en leveren daarmee nieuwe inzichten. Ik heb daar erg van genoten.”

Expertise Leadership

“Bij SYSQA hebben we sinds kort een opleidingsplan dat nu nog specifieker laat zien welke carrièrepaden je kunt bewandelen. Dan gaat het niet alleen om onze kernexpertises zoals Testen, maar ook om (Big) Datamanagement, ontwikkelmethoden zoals Agile/Scrum en natuurlijk om mijn Expertisegebied Security.”

Voor wat betreft zijn Expertise Leadership Security is Martijn ambitieus: “Ik wil mensen enthousiast maken voor het vakgebied en ze ondersteunen om daarin flinke stappen te zetten. Ik hoop een grote kenniscirkel op te bouwen van professionals die zich hebben toegelegd op informatiebeveiliging. Zodat we samen ervaringen en kennis te kunnen delen en we zo het kennisniveau bij SYSQA blijvend kunnen vergroten.

Kom kennis maken
Kom kennis maken
Updates ontvangen?
Ontvang maandelijks de nieuwste verhalen uit onze wereld en een overzicht van onze vacatures in je mailbox!