Nu

Als je een rotbaan hebt, dan is dat je eigen schuld

Zit je in een 'rotbaan'? Het is te gemakkelijk om boos te worden op een ander. Kijk ook eens naar jezelf. Het is eigen schuld dikke bult. Waarom zit je daar nog?

23% van alle werknemers vindt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden mist die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen (Bron: CBS). In de bedrijfstak ICT is dit zelfs 27%. Dit hangt samen met de snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie. Wie geen gelijke tred houdt met wat er in de wereld gebeurt, loopt binnen de kortste keren achter. Ook verzuimt deze groep mensen meer dan werknemers die wel over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Burn-outklachten komen vaker voor en men is minder tevreden tot zelfs zeer ontevreden over het werk.

Accepteren dat je door je werkgever wordt tegengehouden is niet meer van deze tijd

Prima onderzoek, maar wel gezien door de bril van gisteren. Als je dit onderzoek langs de lat van morgen legt, kun je andere conclusies trekken. Dan doelen we op de verbanden die tussen de regels door te lezen zijn. Zoals de cijfers er nu staan, kunnen ze gemakkelijk worden opgevat als: 'Ik krijg van mijn werkgever niet voldoende ruimte om mezelf te ontwikkelen. Het is dus de schuld van mijn werkgever.' Maar het is te gemakkelijk om boos te worden op een ander. Kijk ook eens naar jezelf. Het is eigen schuld dikke bult. Waarom zit je daar nog?

Klakkeloos doen wat je werkgever je opdraagt is niet meer van deze tijd. Je moet zelf stappen (durven) zetten. Dat zien we aan de starters waarmee we spreken. Die willen van ons weten: 'Wat ga ik bij SYSQA doen? Leg jij mij eens uit waarom ik uitgerekend bij SYSQA moet komen werken? En krijg ik ruimte om me te ontwikkelen?' Potentiële collega's met meer ervaring stellen dergelijke vragen vaak helemaal niet. Het lijkt wel alsof het niet eens in ze opkomt. Dat is geen handige mindset, daardoor worden ze door starters links en rechts ingehaald.

Neem jij zelf de regie in handen?

Wij zoeken continu young professionals voor onze vacatures. Achtergrond vinden we daarbij niet belangrijk. Mindset wel..

Kom kennismaken

Als het je niet bevalt, zul je zelf stappen moeten zetten

Veel organisaties begrijpen niet waar die ontevredenheid en het verzuim vandaan komt. Zij blijven achter bij een accelererende wereld. Verwacht niet van zo’n organisatie dat die zich morgen al heeft aangepast, want massa is nu eenmaal traag. Als dat je niet bevalt, zul je zelf stappen moeten zetten. Dit is niet gemakkelijk, want die passieve houding was jarenlang het kader waarbinnen je je ervaring hebt ontwikkeld. Starters stellen veel meer vragen omdat zij die erfenis niet hebben. Die gewenning aan dat passieve moet je zien te doorbreken.

Bij ons geen vis, we geven je een hengel

Als je op je werk niet tot je recht komt moet je daar vooral niet in berusten. Mensen voelen zich beter met meer zelfstandigheid. Vind toegang tot de kennisbronnen die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Regel de tijd om jezelf te kunnen en mogen ontwikkelen. Bij SYSQA krijg je geen vis, we geven je een hengel. Als je daar iets slims mee bedenkt, krijg je bij ons tijd, ruimte en toegang tot alle kennis die je nodig hebt om je plannen te realiseren. Loop je onderweg vast, dan springen we bij.

Dit doen we al een hele tijd en het werkt echt. Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer volgens het CBS. Hun verzuimpercentage ligt met 4,7 procent aanzienlijk hoger dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4 procent) beschikken. Het ziekteverzuim bij SYSQA is slechts 2%. Dat is omdat we lol hebben in wat we doen.”

Je moet wel affiniteit hebben met de combinatie Business en IT. Hoewel we ook collega’s hebben die zelfs daar een weg omheen gevonden hebben. Dus zit je in zo'n 'rotbaan' en wil je in beweging blijven, kom dan eens praten. We zitten echt om je te springen!