Volgens

Hoe maak je kwaliteit meetbaar?

Een informatiesysteem hoeft niet alle informatiebronnen te bevatten die er zijn. Goede kwaliteit is passende kwaliteit.

Minder is onvoldoende, meer is teveel

Wil je een auto die vier jaar lang zonder gebreken blijft rijden, dan zoek je een auto van een degelijk merk. Niet een automaat met Park Assist, een dashboard in eucalyptushout en stoelverwarming. “Een informatiesysteem is van goede kwaliteit als het voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Minder is onvoldoende, meer is vaak teveel. Een opdrachtgever zal zich namelijk altijd afvragen of extra’s ook echt waarde toevoegen aan zijn business. Zo niet, dan heeft hij domweg teveel betaald.” Aan het woord is Martijn van der Poel, senior QC bij SYSQA. “Heeft een opdrachtgever een budget van €100.000,- en krijgt hij een rekening van € 120.000,- dan zit hij € 20.000,- boven zijn budget.”

Requirements zijn een meetlat voor je project

De eisen van de opdrachtgever moeten dus goed in kaart worden gebracht. “Dat klinkt eenvoudiger dan het is,” constateert Martijn. “Vaak heeft een opdrachtgever wel een idee van wat zijn nieuwe systeem moet kunnen. Maar dit idee is maar zelden concreet en volledig genoeg uitgewerkt in requirements (een programma van eisen). Requirements moeten SMART geformuleerd zijn: Specifiek, Meetbaar, geAccepteerd, Realistisch, en Tijdgebonden. Zijn ze dat niet, dan is er ruimte voor interpretatie. Aardige kans dat het eindresultaat dan niet zal aansluiten bij wat de opdrachtgever in zijn hoofd heeft.”

“Op papier kun je van een auto nog wel een golfkarretje maken, maar als hij eenmaal op de oprit staat…”

Martijn van der Poel

“Stel dat een opdrachtgever een leuke wagen zoekt waar hij ook wat bagage in kwijt kan”, geeft Martijn als voorbeeld. “Jij denkt aan een auto, de klant aan een golfkarretje. Dat verschil in voorstelling moet je zo vroeg mogelijk in het traject helder hebben.” Martijn grinnikt: “Op papier kun je van een auto nog wel een golfkarretje maken, maar als hij eenmaal op de oprit staat…”
Dan serieus: “Het liefst begeleiden we projecten daarom al vanaf het begin. Het opstellen van goede requirements is één van de hoofddiensten die SYSQA aanbiedt. Die vormen namelijk de meetlat waarlangs je het halen van je businessdoelstellingen en de voortgang van je project kunt leggen.” 
 

Meetmomenten inlassen

“Een tweede hoofddienst die wij aanbieden is het testen, ” gaat Martijn verder. “Testen zijn meetmomenten. Je kunt ze in vrijwel iedere fase van het ontwikkeltraject uitvoeren om te zien of je aan de requirements blijft voldoen. Daarbij geldt: hoe eerder je begint met testen, hoe beter. Wacht je te lang, dan is het golfkarretje al in meer of mindere mate auto geworden. En dan bouw je hem niet zomaar meer om. Volgens de wet van Boehm is het duurder om een fout te herstellen naarmate die zich later in de projectfase voordoet, want herstelkosten nemen exponentieel toe. Als QA Professional wil je de opdrachtgever voor deze kosten behoeden.”

Nu zal een opdrachtgever zich wellicht afvragen wat duurder is: het herstellen van een fout in het ontwikkeltraject, of de QA professionals die het systeem komen testen. Volgens Martijn kan een opdrachtgever beter kiezen voor het laatste. “Meestal is het niet nodig om het hele softwaresysteem te testen. Dat hoeft alleen bij NASA, vliegtuigen en ziekenhuisapparatuur. Daar mag echt helemaal niets misgaan. Bij SYSQA wordt gewerkt op basis van risicoprofielen. We testen wat nodig is om het systeem operationeel te krijgen zonder risico op imago- of vermogensschade bij de klant. Je vermijdt zo de onnodige extra’s en fouten.” 
 

Op tijd en binnen budget

Jammer genoeg is het in de praktijk moeilijk om de opdrachtgever voor te rekenen wat hij bespaart. “De winst van een goede risicoanalyse ligt besloten in wat je niet aan herstelkosten hoeft te maken,” legt Martijn uit. “Daar is moeilijk een concreet getal aan te hangen. Daarom worden projecten in de praktijk nogal eens op hun beloop gelaten tot er een fout aan het licht komt. Die moet dan achteraf worden hersteld en het project loopt uit. De kans dat je dan nog binnen je budget blijft is klein. Geleverd krijgen wat bijdraagt aan je businessdoelstellingen, op tijd, en binnen het budget. Dat is kwaliteit, dat is wat we bij SYSQA bewaken.”