The Next Step

Kijk verder dan wat is afgesproken, dan kun je sneller stappen zetten

Een snelle promotie van young professional naar QA professional bij SYSQA is een combinatie van geluk hebben en bewegen. Geluk hebben omdat je op het juiste moment op de juiste plaats moet zijn. Bewegen omdat je je ogen en oren open moet houden en moet reageren op wat er speelt.

Casper van Koppenhagen begon bij SYSQA als young professional en maakte al na één jaar de stap naar QA professional. “Ik ben bij SYSQA begonnen op een project met veel collega’s en feedback. Dat was een comfortabele start. Daarna kwam ik zo goed als in mijn eentje terecht bij een zorginstelling. Dat bleek een gelukstreffer omdat het een omgeving was die kansen en mogelijkheden bood.”

 

Ben jij onze nieuwe Young Professional QA?

Zie jij zo'n sprong in het diepe ook wel zitten? Solliciteer dan direct op onze vacature!

Solliciteer direct!

Iemand van SYSQA in het team

Er waren bij deze instelling al eerder collega’s van SYSQA werkzaam geweest, en die waren volgens planning vertrokken. De samenwerking was echter zo goed bevallen dat men toch weer iemand van SYSQA in het team wilde hebben. Casper werd op het project gezet en één dag per week begeleid door een collega van SYSQA met ervaring bij de instelling. “Ik werd daar eigenlijk best in het diepe gegooid. Dan moet je wel even spartelen,” merkt Casper droogjes op. “Maar dat realiseer je je pas achteraf.”

Schepje erbovenop

Omdat Casper er plotseling vrijwel alleen voor stond, moest hij er een schepje bovenop doen. “Ik was oorspronkelijk binnengehaald als tester. Maar bij de zorg komt een hoop continu veranderende wet- en regelgeving kijken. Een test die past bij de huidige situatie is niet afdoende, om goed op veranderingen te kunnen inspelen heb je een gestructureerd testproces nodig. Dat heb ik opgepakt.”

Op 1 januari 2015 werd een nieuwe wet van kracht. Omdat de applicatie moest zijn toegesneden op het besluit van de wetgever was de ‘go live’ óók op 1 januari. “Een no-go is dan absoluut geen optie. Ik heb toen heel goed in het nieuws gevolgd wat er allemaal gebeurde,” herinnert Casper zich.

“Het structureren van zo’n testproces is erg leuk. De voortgang van het ontwikkelen en testen moet vastgelegd worden. Ik heb met mensen zitten sparren over hoe we dit konden versimpelen. Dat maakt inzichtelijker hoe ver je bent en welke functionaliteiten getest kunnen worden.”

Moeilijk om business consultants aan het testen te krijgen

Tegen de tijd dat de applicatie werd opgeleverd, moesten de functionele aspecten getest worden door de zorginstelling. Daar kreeg Casper in de rol van testcoördinator mee te maken. “Het bleek heel moeilijk om business consultants aan het testen te krijgen,” merkte hij. “Ze waren druk met reorganisaties en de implicaties van wetswijzigingen. Dan moet je blijven roepen en je direct leidinggevende meer bij het project betrekken.”

Casper legt uit: “Ik had er op dat moment voor kunnen kiezen om meer in wet- en regelgeving te duiken. Daardoor zou ik het testen sneller hebben kunnen laten verlopen, maar dat zou uiteindelijk geen goede oplossing zijn. Want dan zou niet de instelling maar ik de functionele oplevering geaccepteerd hebben. Bovendien kwam het moment naderbij dat ik het project zou moeten verlaten. Maar de applicatie was nog niet helemaal afgerond. De instelling zou zelf de kar gaan trekken, daarom was het belangrijk dat het testproces zou staan.”

“Je moet bewegen, fouten durven maken en je kop niet in het zand steken. Dan kun je sneller stappen maken."

Casper van Koppenhagen

Vraag vooral ook aan je opdrachtgever hoe hij vindt dat het gaat

Casper stuurde zijn geluk door de taken zelfstandig en weloverwogen op te pakken. Dat bleef bij SYSQA niet onopgemerkt, waardoor hij al snel naar de functie van QA professional kon doorstoten. “Je moet vooral op je bek durven gaan,” is de belangrijkste tip van Casper. “Je moet bewegen, fouten durven maken en je kop niet in het zand steken. Kijk verder dan contractueel is afgesproken, want dan kun je sneller stappen maken. En vraag niet alleen aan je leidinggevende, maar vooral ook aan je opdrachtgever hoe hij vindt dat het gaat. Er is altijd wel iets wat beter kan, ook al hoeft dat niet eens de originele opdracht te betreffen. Je weet dan waar hij nog meerwaarde zoekt.”

Update

Inmiddels heeft Casper verschillende rollen vervuld, variërend van tester, testcoördinator tot scrummaster. Casper: "Zo’n drie jaar geleden ben ik vanuit mijn interesse ook toegetreden tot de 'expertisegroep testautomatisering' en sinds enige tijd ben ik daar Expertise Lead. In die rol ondersteun ik, samen met de andere leden van de groep, al onze collega’s op het gebied van Testtooling."

Over testautomatisering schreef Casper onlangs ook het blogartikel 'Tips voor het succesvol inzetten van testautomatisering'.