Volgens

SYSQA doet veel méér dan een testorganisatie

De ontwikkelingen in ICT gaan snel. Dat vereist een goed aanpassingsvermogen en snelle toegang tot relevante kennis. Daarom heeft SYSQA kennisgroepen. Eén daarvan is de Kennisgroep Requirements.

SYSQA kent een drietal kennisgroepen: Regievoering, Requirements en Testtools. De Kennisgroep Security is momenteel in oprichting. Een kennisgroep bestaat uit een aantal medewerkers die een verschillend functieniveau kunnen hebben. Iedereen die het leuk vindt om het thema van de kennisgroep te ontwikkelen en verder op de kaart te zetten is welkom. Als je maar enthousiast bent.

Klaar voor verdieping, groei en ontwikkeling?

Werk samen met je collega's aan je eigen ontwikkeling!

Bekijk onze vacatures

Je moet een totaaloplossing kunnen bieden

De Kennisgroep Requirements (KR) kent kennisbrengers en kennishalers. Kennisbrengers hebben ervaring met requirements (de specificaties van de eisen waaraan een (software-) systeem moet voldoen). Zij willen hun kennis graag delen. Kennishalers zijn zich aan het ontwikkelen op gebied van requirements en willen graag kennis opdoen. Uiteraard wordt de opgedane kennis ook met alle andere collega’s bij SYSQA gedeeld. Zo zorgen we ervoor dat onze algemene kennis van requirements op peil wordt gehouden en wordt uitgebreid.

Suzanne Snapper is quality consultant en kennisbrenger van de KR. Ze legt uit: “Van oudsher staat SYSQA bekend als testorganisatie, maar bij ieder project kom je problemen tegen die je met testen alléén niet kunt oplossen. Terwijl je de oplossing natuurlijk wel wilt kunnen bieden. Zo zie je als tester regelmatig dat in het voortraject de requirements niet goed zijn ingericht. Dit kaart je aan bij de klant. Door vervolgens met een goede oplossing te komen help je de klant met zijn probleem. En heb je zelf een nieuwe uitdagende opdracht.”

Enthousiasme blijven voeden

De KR is nu ruim één jaar actief. “Ieder kwartaal komt de kennisgroep bij elkaar. Dan wordt geëvalueerd wat er het afgelopen kwartaal gedaan is en of we op de juiste koers liggen,” zegt Suzanne. “We voeren discussies over wat we tegengekomen zijn en stellen vast wat we het komende kwartaal gaan doen. We houden brainstormsessies over hoe we onze dienst kunnen uitbreiden en hoe we die bij onze opdrachtgevers kunnen introduceren. Iedere vrijdagochtend hebben we een skype call, want éénmaal per kwartaal een meeting is te weinig. Je moet de daadkracht en het enthousiasme in wat we doen als groep, vasthouden.”

"Je moet de daadkracht en het enthousiasme in wat we doen als groep, vasthouden.”

Suzanne Snapper

Standaards voor requirements

De KR verzamelt niet alleen kennis, ze biedt ook producten aan. “Vroeger hanteerden we interne standaarden voor requirements, maar tegenwoordig zijn internationale standaarden de norm. Veel van onze collega’s zijn inmiddels gecertificeerd conform IREB (International Requirements Engineering Board), en bij onze klanten verzorgen we regelmatig IREB trainingen. Ook kan het zijn dat de klant werkt volgens BABOK, een werkwijze vergelijkbaar met IREB.

Als kennisgroep stellen wij op dit moment een introductie op over de BABOK-methode. Ook werken we aan een document waarin de verschillen met IREB zijn vastgelegd. Het zou immers jammer zijn als je de opdracht misloopt omdat je de termen en specifieke onderdelen van BABOK niet kent. En we ontwikkelen een quick scan, een kleine toets voor op de werkplek waarmee je snel kunt zien: “Hee, dat kan beter”. Dat zijn allemaal voorbeelden van producten die wij opstellen en delen vanuit onze kennisgroep.”

Achter de vodden zitten

Alsof ze het nog niet druk genoeg heeft, is Suzanne ook nog verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de teksten van de Kennisbank Requirements. Die wordt in Wiki-vorm aangeboden. “Als er onderwerpen ontbreken zet ik daar taken voor uit of ik schrijf teksten zelf. Op de Wiki kunnen mensen zelf aanpassingen doen en die moet ik goedkeuren.”

“Soms is het schipperen waar je de tijd vandaan haalt,” geeft Suzanne toe, “want iedereen zit al veertig uur bij de klant. Maar het voordeel van de kennisgroep is dat je het samen doet. Dat is een goede stok achter de deur. En soms moet je elkaar achter de vodden zitten: “Ben je al klaar met de blog”? Maar ja,” zegt ze lachend, “dat vind ik stiekem leuk om te doen.”